Koleżanka „po fachu”

By | 9 sierpnia 2020

Moja koleżanka „po fachu” – mgr  Agnieszka Wilk, mówi często o sobie jako o dobrym rzemieślniku. Obserwuję jej karierę zawodową od ponad dwóch dekad i mogę potwierdzić, że tak właśnie jest, a mając na uwadze jej sukcesy terapeutyczne nasuwa się skojarzenie z kowalstwem artystycznym – rzemiosłem splatającym się ze sztuką…

Moja działalność naukowa, jak i praktyka logopedyczna, koncentrują się na pracy z osobami z zaburzeniami płynności mowy – doświadczającymi jąkania lub giełkotu. Ludzie, którym pomagam w terapii logopedycznej, często mają za sobą trudne doświadczenia. Niejednokrotnie zmagają się z wykluczeniem, brakiem akceptacji. Bywa, że z powodu społecznej stygmatyzacji i odrzucenia doświadczyli swoistego zamknięcia w kokonie swoich traumatycznych przeżyć związanych z brakiem zrozumienia. Niejednokrotnie osoby te, nim podejmą terapię, czy uzyskają wsparcie w ramach ruchu samopomocy, mają za sobą swoistą „drogę przez mękę”…

Niejednokrotnie mogłam się przekonać, że Agnieszka jest jednym z tych wspaniałych logopedów, którzy wspomagają swoich pacjentów, aby nie dopuścić do takich negatywnych konsekwencji, wynikających z zaburzeń w komunikacji językowej. Potrafi ona znakomicie wykorzystać swój profesjonalny warsztat pracy: gruntowną wiedzę, rozległe umiejętności oraz bogate doświadczenia, a także niezwykle wysokie kompetencje interpersonalne, by wspierać rozwój swoich podopiecznych. Czyni to na takim poziomie, by mogli oni w pełni doświadczać radości komunikowania się. Co więcej efektem prowadzonych przez nią terapii jest zwykle nie tylko usprawniona komunikacja, ale przede wszystkim poprawa jakości życia osób, którym pomaga.

Jako nauczyciel akademicki, jestem świadoma, że w naszym zawodzie nie mniej ważne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptami logopedii. Naszą misją powinno być wspieranie przyszłych logopedów i terapeutów, a także uczenie ich empatycznego podejścia do każdego, kto zgłasza się do nas o pomoc. Moim zdaniem taką właśnie postawę uosabia Agnieszka – logopeda, która kocha swój zawód i lubi ludzi, których spotyka na swojej drodze. Agnieszka to wyjątkowa terapeutka, która z pasją, zaangażowaniem i refleksyjnością wykonuje swój zawód…

 

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

www.us.edu.pl

Europejski Specjalista Zaburzeń Płynności Mowy

www.europeanfluencyspecialists.eu

Centrum Logopedyczne w Katowicach

www.centrumlogopedyczne.com.pl