Komu pomagam

Swoją pomoc oferuję :

  • niemowlętom,
  • dzieciom,
  • młodzieży,
  • osobom dorosłym,

wykazującym trudności w:

  • kształtowaniu i rozwoju mowy (spowodowanych różnymi przyczynami, np.: niedotlenieniem okołoporodowym, niedosłuchem, rozszczepem pierwotnym i/lub wtórnym, nieprawidłowościami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym etc.),
  • poprawnej wymowie (dyslalia),
  • płynnym wypowiadaniu się (jąkanie, giełkot, logoneurozy, tachylalia, bradylalia),
  • nabywaniu i użytkowaniu języka jako systemu u osób z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem,
  • rozumieniu bądź/i mówieniu (tzw. dezintegracja mowy) po przebytych incydentach neurologicznych, w wyniku wypadku komunikacyjnego, chorób uszkadzających CUN (afazja, anartria).