Category Archives: prelegent

ROM-E METIS 2019

Zrozum i akceptuj autyzm – konferencja w ZPSWR 13.03.2019 r. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim zorganizował konferencję poświęconą tematyce autyzmu. Spotkanie odbyło się w ramach Kampanii Społecznej pn. „AUTYZM. CODZIENNOŚĆ… Od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj”. Gości przywitała dyrekcja placówki – dyrektor Andrzej Skiba oraz wicedyrektor Bożena Sikora-Hasni. Na konferencji pojawili się m.in nauczyciele, pracownicy kuratorium oświaty, rodzice… Czytaj więcej »

Czerwionka-Leszczyny 2019

Celem  konferencji była popularyzacja wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym, stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego terapeutów, nauczycieli, pedagogów oraz udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia rodzicom i innym osobom pracującym z dziećmi dotkniętymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Czerwionka-Leszczyny 2018

„Odnaleźć piękno za zamkniętymi drzwiami“ – podsumowanie konferencji naukowej W dniu 4 kwietnia 2018 w CKE w Czerwionce – Leszczynach odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce autyzmu pod hasłem ,,Odnaleźć piękno za zamkniętymi drzwiami”. Inicjatorem i głównym organizatorom konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach, natomiast działania organizacyjne wspierane były przez Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.… Czytaj więcej »

Konferencja Katowice 2016

III Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe pt. „Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna”, Katowice, 30 maja 2016 roku  Kolejne już Ogólnopolskie Logopedyczne Seminarium Naukowe odbyło się 30 maja 2016 roku. Tym razem zajęto się problematyką kompleksowej diagnozy i terapii logopedycznej. Stąd do wygłoszenia wykładów zaproszono różnych specjalistów: logopedów, lekarzy, pedagogów. Spotkanie było również okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zaproszeni wykładowcy, w tym… Czytaj więcej »

Konferencja Katowice 2015

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce” Katowice, 6 marca 2015 roku   6 marca 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce, zorganizowane przez Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawczynią projektu jest dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska. Logopedyczne Seminarium Naukowe jest… Czytaj więcej »

Telekonferencja Wodzisław Śląski 2013 SOSW

  Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Fundacja Być Bliżej Siebie mgr Agnieszka Wilk- neurologopeda, Gabinet Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śl.   mają  zaszczyt zaprosić na TELEKONFERENCJĘ z Raunem Kaufmanem międzynarodowym wykładowcą, pisarzem i nauczycielem  Programu Son-Rise w Autism Treatment Center of American (Amerykańskim Centrum Terapii Autyzmu). W swojej pracy z rodzinami, dziećmi i specjalistami z całego świata,… Czytaj więcej »