Konferencja – Czerwionka-Leszczyny 2012

By | 1 stycznia 2012

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 11.01.2012 roku

Tytuł wystąpienia:

Agnieszka Wilk, Mowa – norma i patologia. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci afatycznych w świetle teorii neurobiologicznej

 Prelegentka zaprezentuje studium przypadku trójki dzieci z zaburzeniami mowy o charakterze afatycznym.

         Z uwagi na kontrowersje i dyskurs wokół terminologii dot. określenia zaburzeń integracji mowy u dzieci lub jej poważnych zakłóceń, prelegentka dokona próby wyeksponowania stanowiska uwzględniającego ciężar gatunkowy oraz specyfikę i jakość objawów tego zaburzenia mowy u dzieci.

      W czasie prezentacji zostaną ukazane trudności, w nabywaniu  komunikacji językowej w zakresie wszystkich sprawności językowych, z jakimi zmagają się dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka.

   Prelegentka jest zwolenniczką łączenia różnych metod terapeutycznych , z  których bezwzględnie wiodącą jest terapia neurobiologiczna stworzona przez prof. Jagodę Cieszyńską.

   Podczas wystąpienia zostanie zaakcentowana istota głębokiej pedagogizacji rodziców dziecka o dużych potrzebach terapeutycznych.