Category Archives: publikacje

Diagnoza i terapia

  dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, „Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów” Agnieszka Wilk, „Dyslalia złożona – studium przypadku 9-letniego chłopca z prognatyzmem i ankyloglosją” Agnieszka Wilk, Recenzja książki Barbary Ostapiuk „Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii”

Konteksty pedagogiczne

Agnieszka Wilk, „Wspieranie rozwoju komunikacji dziecka z głębokimi zaburzeniami w rozwoju. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem z autyzmem w terapii neurologopedycznej – analiza indywidualnego przypadku”