Terapia naturalna

NATUROPATIA = NATUROTERAPIA = NATUROTERAPEUTYKA TERAPIA NATURALNA

PROFILAKTYKA ORAZ PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 Naturoterapia określa wszystko co pomaga w przywróceniu właściwego zdrowia w sposób naturalny

To wszelkie, zgodne z Naturą, porady i oddziaływanie na organizmy żywe, mające na celu przywrócenie lub wspomożenie powrotu do ich naturalnego stanu i zasobu energii i osobniczej homeostazy; pozwalające na odbudowę procesów autoregulacyjnych za pomocą metod, środków i sposobów nie zastrzeżonych dla medycyny akademickiej, a opartych o źródła naturalne, niezależnie od stosowanego współcześnie technicznego i technologicznego wsparcia.

KIM JEST NATUROPATA I JAKIE MA UPRAWNIENIA

NATUROPATA – stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii , takie jak: ziołolecznictwo, dietę, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, arteterapię. Udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej. Promuje zdrowy styl życia. Poprawia jakość życia klientów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zawód naturopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr. 323009.

HISTORIA NATUROPATII…

Termin “naturopatia” pochodzi z języka greckiego i ozn.dosłownie “choroba natury”. Korzenie naturopatii sięgają XIX wieku. Rozwijała się ona początkowo w Niemczech, a następnie w USA, dokąd  została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie pierwszą szkołę naturopatii. W tym czasie ok.1902 roku zrodził się termin „naturopathy”. Po drugiej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła; została ona wyparta przez leki, m.in. przez antybiotyki oraz zaawansowane techniki chirurgiczne. Jednak w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii, na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią jako holistycznym podejściem do człowieka.

W 2009 roku Parlament Europejski uznał, że naturopatia jako medycyna naturalna jest równorzędna medycynie konwencjonalnej.

Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i jest prawem umocowana jako partnerska wobec medycyny akademickiej, nigdy nie alternatywna.

Niektóre szkoły medycyny naturalnej mają swoją specyfikę i w zależności od doświadczenia i potrzeb uczą odpowiedniego profilu i sposobów dbania o zdrowie. Dlatego mamy na świecie mnóstwo szkół naturopatycznych, ale pomiędzy nimi są spore różnice tak w programie, jak i w rozumieniu istoty, i podejściu do chorób.