Konteksty pedagogiczne

By | 12 stycznia 2020

Agnieszka Wilk, „Wspieranie rozwoju komunikacji dziecka z głębokimi zaburzeniami w rozwoju. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem z autyzmem w terapii neurologopedycznej – analiza indywidualnego przypadku”