Oryginalność, kreatywność, a przy tym skromność

By | 10 sierpnia 2020

PEDAGOGIUM
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Warszawa, 1.06.2020 r. 

 

REKOMENDACJA

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś”
Bo Bennet

Pani mgr Agnieszka Wilk jest doświadczonym neurologopedą z ponad dwudziestoletnim stażem, z wszechstronnym wykształceniem w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, specjalnej oraz medycyny naturalnej. Tak połączona wiedza pozwala Jej na kognitywne i holistyczne podejście do pacjentów. Szalona pasja zawodowa, którą odczuwa się już od pierwszego kontaktu, przenosi się na życie zawodowe, które owocuje trafnymi obserwacjami, diagnozami i terapią. Dzieli się nimi także podczas zajęć na uczelniach w Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jest cenionym wykładowcą.

 Pani Agnieszka Wilk rozwija się naukowo. Uczestniczyła czynnie w wielu tematycznych konferencjach zarówno ogólnopolskich, jak również międzynarodowych, podczas których z zaangażowaniem i ogromną wiedzą praktyka przedstawiała wartościowe studia przypadków. Doczekały się 0ne opublikowania w pracach zbiorowych.

 Pani Wilk brała udział w kilkudziesięciu szkoleniach, warsztatach, kursach z zakresu logopedii ogólnej (wczesnej interwencji logopedycznej, dyslalii, dysglosji), logopedii artystycznej (emisji głosu, szczękościsku, kultury języka), balbutologopedii (jąkania), neurologopedii (afazji, anartrii, anomii, autyzmu, dyzartrii, Zespołu Aspergera), surdologopedii (terapii z niesłyszącymi), gerontologopedii (komunikacji z ludźmi starszymi z neurogeneracyjnymi chorobami: Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona), onkologopedii (laryngektomii, zaburzeń mowy i głosu z powodu nowotworów), które otworzyły Jej nowe ścieżki badawcze.

Należy do grupy terapeutów Metody Krakowskiej® rekomendowanych przez Jagodę Cieszyńską. Wykorzystuje również: Manualne Torowanie Głosek (skrót: MTG) Elżbiety Wianeckiej, komunikację wspomagającą i alternatywną (skrót: AAC Augmentative and Alternative Comumunication), „Psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia” Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki, która obecnie nosi nazwę „DYNA-LINGUA M.S.”. Pracuje metodą ruchu Weroniki Sherborne, dotyku i komunikacji Marianny i Christophera Knillów, czytania globalnego Glenna Domana, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona określanej jako „gimnastyka mózgu” (ang. „Brain Gym”).

Posiłkuje się Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, neurorelaksacją Edmunda Jacobsona (rozluźnienie mięśni), Johannesa Schultza (trening autogenny oparty na medytacji, wyciszeniu), Henry’ego Wintreberta (zmniejszenie napięcia psychoruchowego), Anny Polender (relaksacja dla znerwicowanych), Judy Bartkowiak (neurolingwistyczne programowanie, skrót: NLP). Wspomaga się neurobiologią, stosuje zasady parasola ochronnego dla jąkających się oraz w każdym przypadku uwzględnia integrację sensoryczną. Ponadto inspiruje się metodami Daniela Golemana w zakresie inteligencji emocjonalnej i społecznej.

 Bogate kompetencje zawodowe, także osobiste, oraz wrażliwość, intuicja, umiejętność współpracy działają motywująco, i niewątpliwie decydują o tym, że do Jej gabinetu przyjeżdżają pacjenci w różnym wieku zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Słusznie powiedział Thomas Edison, że „geniusz to 1% inspiracji i 99% potu”. Przykładem tu może być historia głuchoniewidomej Heleny Keller (adaptacja filmowa „Cudotwórczyni” na podstawie sztuki Williama Gibsona, autobiografia „Historia mojego życia”), która dzięki terapeutce –Annie Sullivan osiągnęła najwyższy poziom rozwoju mowy i zrobiła karierę jako pisarka, pedagog. Nauczyła się kilku języków, poświęciła się działalności naukowej i społecznej. Na uwagę zasługują Jej słowa: „Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś. I nie mogę odnieść porażki w robieniu tego czegoś, co mogę zrobić”.

W moim przekonaniu takie cechy Pani Agnieszki Wilk, jak: oryginalność, kreatywność, a przy tym skromność i duchowość sprawiają, że terapia u Niej jest/będzie przyjemnością, radością, a także przyczyni się do sukcesu życiowego pacjenta objętego terapią w Jej gabinecie.

   

dr hab. prof. nadzw. Jolanta Bujak-Lechowicz