Tradycja naukowo-badawcza

By | 9 sierpnia 2020

Agnieszka oprócz rozległej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, ma intuicję niezbędną do odniesienia sukcesu w terapii z małymi pacjentami, którzy przychodząc pierwszy raz do jej gabinetu niejednokrotnie  nie są w stanie się komunikować. Dzięki owej intuicji, trafnie diagnozuje i dobiera techniki terapii, angażując się we współpracę z pacjentami i ich opiekunami. Feedback dla rodzica dziecka tworzy językiem zrozumiałym i obrazowym, czytelnym dla  osoby nie będącej specjalistą.

W swoim warsztacie pracy wykorzystuje i promuje ideę logopedycznej tradycji naukowo-badawczej, z uwzględnieniem konieczności współdziałania różnych dziedzin naukowych dla potrzeb rozwoju interdyscyplinarnych badań nad trudnościami w językowym porozumiewaniu.

Współpraca w terapii neurologopedycznej z Agnieszką Wilk jest dla potrzebujących jej pomocy, zbieraniem „soczystych owoców” oraz zwieńczeniem terapii „wisienką”, czyli wejściem w życie społeczne z normą językową, adekwatnie  do wieku dziecka.

 

Dr Iwona Michalak-Widera

Logopeda, wykładowca, autorka wielu publikacji literatury przedmiotu

http://www.logopeda.info/