Czerwionka-Leszczyny 2019

By | 1 stycznia 2019

Konferencja „Oswoić Autyzm” w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Celem  konferencji była popularyzacja wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym, stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego terapeutów, nauczycieli, pedagogów oraz udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia rodzicom i innym osobom pracującym z dziećmi dotkniętymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Tytuł wystąpienia:

Agnieszka Wilk, Diagnoza i terapia małego dziecka z autyzmem – studium przypadku

Link do wydarzenia:

Link do wydarzenia