ROM-E METIS 2019

By | 13 marca 2019

Zrozum i akceptuj autyzm – konferencja w ZPSWR

13.03.2019 r. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim zorganizował konferencję poświęconą tematyce autyzmu. Spotkanie odbyło się w ramach Kampanii Społecznej pn. „AUTYZM. CODZIENNOŚĆ… Od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj”.

Gości przywitała dyrekcja placówki – dyrektor Andrzej Skiba oraz wicedyrektor Bożena Sikora-Hasni. Na konferencji pojawili się m.in nauczyciele, pracownicy kuratorium oświaty, rodzice i opiekunowie osób autystycznych. Powiat reprezentowały Członek Zarządu – Kornelia Newy oraz Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Zöllner-Solowska.

W programie konferencji znalazły się interesujące prelekcje podejmujące problematykę autyzmu. Pierwszym prelegentem była Aleksandra Kruszyńska – Wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach, która wprowadziła gości w tematykę za pomocą spotu informacyjnego tym, jak osoby ze spektrum autyzmu odbierają świat.

O kompetencjach społecznych dziecka ze spektrum autyzmu opowiedziała Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach. Z kolei dr inż. Sebastian Koczy, również nauczyciel-konsultant katowickiego ROM-E Metis podjął temat dzieci autystycznych w świecie wirtualnym. Wicedyrektor tej samej placówki – Aleksandra Kruszyńska mówiła o codzienności rodzin, w których żyją dzieci z autyzmem.

Druga część spotkania zawierała jeszcze dwie prelekcje. Pierwszy wykład poprowadziła mgr Marianna Głębocka-Czarniecka – neurologopeda i surdopedagog, która opowiedziała o Aktywnym Treningu Słuchania Neuroflow w pracy z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Konferencję zamknęła prelekcja mgr Agnieszki Wilk – neurologopedy i oligofrenopedagog, która omówiła metody pracy z dzieckiem autystycznym.

 Link do konferencji: https://www.powiatwodzislawski.pl/zrozum-i-akceptuj-autyzm-konferencja-w-zpswr.html

Tytuł wystąpienia:

Agnieszka Wilk, Metody pracy z dzieckiem autystycznym- studium przypadku

Program konferencji