Konferencja Katowice 2015

By | 1 stycznia 2015

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: „Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce”
Katowice, 6 marca 2015 roku

 

6 marca 2015 roku odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Logopedia śląska (i nie tylko) w badaniach naukowych i praktyce, zorganizowane przez Logopedyczne Seminarium Naukowe i Koło Doktorantów działające w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawczynią projektu jest dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska.

Logopedyczne Seminarium Naukowe jest projektem promującym śląską logopedię. Celem seminarium jest upowszechnianie logopedycznych badań naukowych prowadzonych przede wszystkim na Śląsku. Pomysł ten narodził się w Instytucie Języka Polskiego, gdzie od wielu lat prowadzone są działania promujące nowoczesną logopedię w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym. Celem tego seminarium było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi badaniami prowadzonymi na Śląsku (nie tylko) w dziedzinie logopedii, ale również dyscyplin pokrewnych.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili zarówno doświadczeni naukowcy jak i młodzi badacze.
Uroczystego otwarcia Seminarium dokonała dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, dyrektor Instytutu Języka Polskiego.W pierwszej części Seminarium prelegenci wygłosili następujące referaty:

  • dr hab. prof. Mirosław MichalikLogopedyczne konceptualizacje, butiki i rabunki – szkic metodologiczny,
  • dr hab. prof. APS Sławomir ŚniatkowskiLogopedia, lingwistyka edukacyjna, neurodydaktyka – trzy metodologie w kontekście skutecznej komunikacji językowej,
  • dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-WojciechowskaGłoska jako przedmiot badań i terapii. Metodologia diagnozy i terapii,
  • dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, dr n. med. Beata KazekPadaczka a komunikacja.

Pierwszą część seminarium zakończyła burzliwa dyskusja dotycząca wygłoszonych referatów, po czym nastąpiła krótka przerwa.

Podczas drugiej części Seminarium prelegenci omówili następujące zagadnienia:

  • dr hab. Irena PolewczykDiagnoza percepcji słuchowej – od badań do praktyki,
  • mgr Barbara Jeziorczak, dr Katarzyna WęsierskaDiagnozowanie jąkania u dzieci – prezentacja narzędzia diagnostycznego,
  • dr n. med. D. Piekaj-Stefańska:Współpraca foniatry i logopedy w zakresie emisji głosu,
  • mgr Małgorzata SpendelNeurologiczne podstawy diagnozy i terapii logopedycznej,
  • mgr Agnieszka Wilk:Zakłócenia artykulacji warunkowane prognatyzmem i ankyloglosją. Studium przypadku dziewięcioletniego chłopca,
  • mgr Edyta OzgaKomunikowanie się dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli o potrzebie pogłębionych badań logopedycznych.

 

Wygłoszone referaty również stały się okazją do naukowej dyskusji, w której wzięli udział zarówno zaproszeni wykładowcy, młodzi naukowcy, jak i uczestnicy Seminarium. Podsumowania drugiego Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dokonała dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, która wykazała jak ważny jest dialog między teoretykami i praktykami w dziedzinie logopedii oraz jak ważna jest współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin mających wpływ na rozwój mowy.

 

Tytuł wystąpienia:

Agnieszka Wilk, Zakłócenia artykulacji warunkowane prognatyzmem i ankyloglosją. Studium przypadku dziewięcioletniego chłopca

http://www.konferencjalogopedyczna.pl/pl/zrealizowane-seminaria/