Moja oferta

By | 13 lutego 2020

Działalność terapeutyczną prowadzę od 1997 roku.

Diagnozę i terapię dziecka przeprowadzam w obecności rodzica dziecka.

Terapię pacjentów afatycznych i anartrycznych, mających trudności z przemieszczaniem się, prowadzę w ich domu.

Udzielam konsultacji przyszłym adeptom studiów logopedycznych.

Przeprowadzam szkolenia Rad Pedagogicznych na temat :

  • dziecko z wadą wymowy w przedszkolu i szkole,
  • norma i patologia w rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • diagnoza i terapia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji,
  • opieka nad dzieckiem z uszkodzeniami neurologicznymi w przedszkolu i szkole,
  • opóźnienia w rozwoju mowy o różnej etiologii u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.