Odznacza się profesjonalizmem

By | 25 maja 2020

Pani Agnieszki Wilk jest neurologopedą z wieloletnią praktyką diagnostyczno-terapeutyczną. Liczni pacjenci w wieku rozwojowym byli i są naszymi wspólnymi pacjentami. Prowadząc terapię neurologopedyczną pani Agnieszka odznacza się profesjonalizmem, dokładnością i szeroką wiedzą- zarówno praktyczną, jak i akademicką.

Jako pediatra i neurolog dziecięcy zajmujący się m.in. zaburzeniami neurogastroenterologicznymi w autyzmie, popieram i doceniam warsztat pracy pani Agnieszki, który rozbudowała w zakresie pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, jak i ich rodzinami. Trafnie diagnozuje deficyty językowe i pozajęzykowe oraz ukazuje zakres ich współwystępowania u osób z dysfunkcjami mózgu oraz u dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem języka jako systemu w ujęciu prof. Stanisława Grabiasa, który twierdzi, że cyt. „opanowanie wszystkich typów sprawności językowej umożliwia pełne uczestnictwo w komunikacji społecznej i decyduje o powodzeniu wypowiedzi.”

 

Dr n.med.  Beata Kazek

pediatra, neurolog dziecięcy

Persevere, Katowice

http://persevere.org.pl/dr-n-med-beata-kazek/