Życzliwy i serdeczny człowiek

By | 10 lipca 2020

Panią Agnieszkę Wilk poznałam wiele lat temu, zapraszając ją jako prelegenta na organizowaną przez ze mnie konferencję naukową poświęconą dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza współpraca trwa do dziś.

Cenię Panią Agnieszkę za jej  profesjonalizm oraz odpowiedzialne wykonywanie swoich zawodowych obowiązków, z którymi mierzy się każdego dnia – będąc wysokiej klasy specjalistą.

Pani Agnieszka jest, w mojej ocenie, nie tylko świetnym i doświadczonym neurologopedą, ale również życzliwym i serdecznym człowiekiem, dla którego dobro pacjenta jest najważniejsze!

Dr Joanna Skibska

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;

pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej; certyfikowany terapeuta biofeedback, I i II stopnia metody Warnkego oraz Tomatisa.

Założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiczne” (lista MNiSW). Pomysłodawca i organizator cyklicznych konferencji naukowych: międzynarodowej –Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian oraz ogólnopolskiej – Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.